62 хиляди са официално работещите в област Сливен през второто тримесечие на 2022 г..

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 62.6 хил., от които 35.8 хил. са мъже, а 26.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 42.9% (при 53.7% за страната). Той е съответно 51.3% за мъжете и 35.3% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на двадесет и шесто място в страната.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 1.6%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. намалява с 14.6%.

През второто тримесечие на 2022 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 61.2 хил., като 34.6 хил. от тях са мъже, а 26.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 56.0%, съответно 62.4% за мъжете и 49.5% за жените.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 0.2%, а спрямо второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица в тази възрастова група е по-малко с 13.4%.