60% от домовете за хора с увреждания ще бъдат закрити до 2027 г.

Предоставянето на услуги за домашна среда е във фокуса на политиките на МТСП. Това заяви социалният министър Деница Сачева по време на конференция за дългосрочна грижа за възрастните хора. Ключов партньор в тези политики на ведомството са били общините и БЧК.

Тя е доволна, че тези политики вече са законодателно укрепени в Закона за социалните услуги. Важен акцент се поставя върху качеството на социалните услуги, увери Сачева. Обръща се внимание и върху квалификацията на социалните служител. Разработва се стратегия за развитие на заетите в сферата на социалните грижи. Секторът има а голям потенциал според нея. Това е заради демографските фактори. В условията на пандемия са въведени нови модели на работа. Разработват се 100 нови услуги.

Деница Сачева планира деинституционализация на грижата за възрастните хора в близките години. 60% от домовете за хора с увреждания трябва да бъдат закрити до 2027 г. Реформиране на грижата за възрастните до 2025 г. планира още МТСП.

В момента заедно с БЧК се раздават пакети с храна за хората нужда. Надеждата й е да се достигне до 550 000 нуждаещи се. В следващите десет години ще има много проекти, насочени към грижата за възрастните хора.

Професиите на бъдещето не са само тези, които са свързани с технологиите, подчерта пред медиите Деница Сачева. Ако искаме да имаме по-високо качество на социалните услуги, това означава да имаме и по-добре заплатени хора, които да работят в системата, обясни тя. В услугите за възрастните хора с резидентна грижа се предлага заплащането да е 250% от минималната заплата.