И през новата учебна година Детски комплекс – Сливен осигурява безплатни уроци за учениците

И през новата учебна година, Центърът за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс – Сливен, организира безплатни уроци в „Занимания по интереси“ за учениците от общината. Обучението дава възможност на децата за личностна изява, да развиват творческия си потенциал, да надграждат своите умения и знания, както и да участват в различни форуми. Общински детски комплекс – Сливен провежда занимания по „Информационни технологии и компютърно моделиране“, „Компютърни и интернет технологии“, астрономия и математика, изящни и приложни
изкуства, спорт. Част от Детския комплекс са Класически хор „Дружна песен“, Хор за народни песни, Детски юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ и Модерен балет „Грация“, каза директорът на Комплекса Христо Котов.
Чрез уникални педагогически форми за свободното време и в уютните кабинети на Детски комплекс, учениците имат възможност да обогатят познанията си и да се усъвършенстват в следните направления:
1.      Информационни технологии – за ученици от 1-ви до 7-ми клас, с ръководител г-жа Десислава Дянкова. Телефонът за контакт с нея е 0889420872
2.      Математика – за ученици от 1-ви до 4-ти клас, с ръководител г-жа Венета Кирова, с телефон за контакт – 0887222164
3.      Изобразително изкуство и рисуване – за ученици от 5 години до 7-ми клас, с ръководител г-жа Снежина Великова. Телефонът за контакт е 0896032672
4.      Детски хор – „Дружна песен“  – за ученици от 5 години до 7-ми клас с организатор г-жа Валентина Недева с телефон за контакт 0885072896
5.      Модерен балет и мажоретен състав за ученици от 5 години до 12-ти клас, с ръководител г-жа Юлия Кирова и телефон за контакт – 0877454446
6.      ДЮФА „Тракийче“ – танцово изкуство за ученици от 5 години до 12-ти клас с ръководител г-жа Виолина Попова и телефон за контакт 0878828052
7.      Спортни дейности – „Волейбол“  за ученици от 1-ви до 12-ти клас с ръководител г-н Стоян Христов и телефон за контакт 0877285817
8.      Приложни изкуства за ученици от 5 години до 4-ти клас с ръководител г-жа Валентина Недева с телефон за контакт 0885072896
9.      Група за „Автентичен фолклор“ за ученици от 5 години до 7-ми клас с ръководител г-жа Маруся Дакева с телефон за контакт 0882796757
10.   Колоездене за ученици от 1-ви до 7-ми клас с ръководител г-н Евгений Балев с телефон за контакт: 0895609694
11.   Тенис на корт за ученици от 1-ви до 12-ти клас с ръководител г-н Тодор Донев с телефон за контакт: 0877041108
12.   Английски език за ученици от 1-ви до 7-ми клас с ръководител г-жа Десислава Стоянова и телефон за контакт: 0877170260
Всички дейности в Детския комплекс са безплатни. Те се финансират от Община Сливен и се организират в извън учебно време.
За повече информация, може да се свържете със съответния ръководител или да посетите ЦПЛР – Детски комплекс – Сливен на адрес: гр. Сливен ул. „П. Славейков“ № 8. Записването става със заявление до директора на Центъра.