56 паралелки в осми клас се очаква да бъдат разкрити в гимназиите и средните училища

Държавният план-прием на учениците в 8-ми клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, в средните и обединените училища на територията на Сливенска област бе тема на среща в областната администрация. Срещата се проведе под ръководството на зам.областния управител Димитринка Петкова и на началника на РУО Милена Чолакова. В нея участваха училищни директори, собственици на водещи фирми в областта, представители на работодателски и браншови организации, на различни държавни структури и общините.

План-приемът за настоящата учебна година е изпълнен на 82 процента, бе отчетено на срещата. От заявените 73 паралелки са били разкрити 60. В STEM-профили /STEM е абревиатура от английските думи за наука, технологии, инженерство, математика/, технически и IT-професии са приети 46,5 на сто от учениците в профилирани и професионални паралелки. 58 процента от общия брой на учениците са в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка.

За следващата учебна 2020-2021 година прогнозните целеви стойности са за максимален брой от 56 паралелки, при прием в STEM-профили  на близо 58 на сто от учениците и на 60,4 процента – при прием в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка.

На срещата бяха представени добрите практики в ПГТО „Д.Желязков“ и ПГМ, където се осъществява дуално обучение в партньорство с водещи фирми в Сливен. Част от директорите изразиха надежда, че бизнесът ще прояви по-голям интерес към възможностите за професионално обучение в училищата. „Трябва да направим фирмите интересни за учениците. Добре е не само собствениците, а и работници да посещават училищата, за да обясняват на учениците каква е професията и какви са условията на работа. Необходимо е да се разговаря и със семействата, тъй като понякога липсва родителската подкрепа“, заявиха представители на работодателски организации.  Направено бе предложение да се проучат потребностите от общежитие за учениците от малките населени места, които се обучават в професионалните гимназии в Сливен и не могат да пътуват ежедневно до домовете си.