Сливенски ученици преприсват Паисиевата история с перо

Възпитаниците на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров“ от клуб „Млад възрожденец“ започнаха препис на „История славянобългарска“ с пера, а не със съвременни средства.
За делото на Паисий е писано много, но дали всички го осъзнават… В духа на
Възрожденската епоха група ученици от Сливенска професионална гимназия по
строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров” се заеха с амбициозната задача да
препишат Паисиевата кратка историйца, за да остане тя за бъдното време. Не с писалка и не с молив – младите възрожденци решиха да я препишат с пера. Така, както мъчно е била тя списвана и разпространявана от ръка на ръка, така и те избраха да усетят и оценят по достойнство величавия труд на Отец Паисий.
И тъй, подострили перата, продължават учениците на СПГСГ „Арх. Г Козаров”
славното дело на първите български възрожденци – ред по ред, страница по страница…
Преписват светлите слова, за да остане тази историйца и да се помни от тези, които идват след тях.