53 читалища от община Сливен ще получат държавна субсидия за 2022 г.

53 читалища на територията на община Сливен ще бъдат субсидирани тази година от държавата с близо 1 млн. и 300 хил. лв. Това стана ясно по време на днешното общо събрание на Комисията за разпределение на държавната и общинска субсидии на народните читалища от община Сливен. Средствата за разпределение сред културните средища според щатната им бройка, бе сред точките от дневния ред и получи единодушно одобрение.

В рамките на дискусията бяха обсъдени още докладите и отчетите за дейността на читалищата за предходната година, включително и крайният срок за подаването им до комисията.

На общото събрание присъства и зам.-кметът Пепа Чиликова, която поздрави всички по случай настъпващите Великденски празници. От името на кмета Стефан Радев тя пожела още да продължат с енергия и ентусиазъм културната си и общополезна дейност, която беше ограничена заради изолацията от Ковид пандемията. Да организират и нови инициативи за съхраняване на традициите и културните ценности. Поздрави и най-добри пожелания за настъпващите празници отправи и Лидия Димитрова, която е председател на Комисията по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински съвет-Сливен.

На днешната среща бе определен и срокът за подаване на проекти за първата за тази година сесия, които да бъдат финансирани от общинската субсидия. Решението за отпускането й бе взето през 2019 г. по предложение на кмета Стефан Радев с амбицията, финансовата подкрепа от страна на Общината, да отвори повече възможности пред читалищата за различни инициативи.