5002 деца и ученици бяха върнати в образованието в област Сливен

През последните три години 5 002 деца и ученици от област Сливен са върнати в учебните стаи в резултат на съвместната работа на институциите по механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образованието, съобщиха от Областния координационен център по механизма.

През учебната 2017-2018 г. в образованието са върнати  2 106 деца и ученици. През следващите две учебни години броят им е 1 003 и 1 686, каза Илонка Толева, старши експерт по приобщаващо образование в РУО – Сливен.

В началото на учебната година екипите за обхват са извършили 2 300 посещения на адрес и в клас са върнати отново 207 деца. Броят  им е по-малък в сравнение с предходните периоди заради епидемията и дистанционното обучение, по време на които, както и в цялата страна,  физическите посещения на адрес са преустановени. За осъществяването на контакти с децата и учениците ценно съдействие оказаха здравните медиатори към общините. На учениците в риск са предоставени допълнително учебни помагала, при необходимост са дадени консултации със съгласието на родителите. Осигурени са електронни устройства за ученици от социално-слаби семейства или пребиваващи в институция – на 680 през ноември и на още 327 от началото на декември досега.

В началото на учебната година е актуализиран статусът на 972 деца и ученици, за които е имало данни, че са в чужбина. Предстои да бъде установен статусът на други 1500 деца и ученици, за които в началото на тази учебна година е имало данни за пребиваване в чужбина. 492 от тях са без адресна регистрация на територията на страната и статусът им не може да бъде установен от екипите за обхват. По настояване на областния управител Чавдар Божурски от МОН оказаха съдействие за организиране на обучение на 150 участници в екипите за обхват и администратори, работещи с електронната платформа по механизма. Обучението се проведе на 26 януари.

В близко време ще бъдат възстановени посещенията на адрес на 578-те екипа за обхват в област Сливен, в които участват учители, представители на общините, социалните служби, МВР и РУО. Посещенията ще се извършват във време и с периодичност според актуалната епидемична обстановка.

„Обхващането на децата и учениците и задържането им в образованието бе и продължава да бъде сред основните приоритети в работата ми. Благодаря на РУО, учителите, служителите на МВР, социалните служби, общините и образователните медиатори за отговорния подход към общата ни задача“, коментира областният управител Чавдар Божурски.  Той е председател на координационния център по механизма, в  който участват ръководители и експерти от ангажираните институции.