5 допълнителни точки ще разглежда местният парламент на утрешната си сесия

5 допълнителни точки ще включва дневният ред на утрешната сесия на Общински съвет-Сливен. Това стана ясно по време на днешната редовна пресконференция на ръководството на местния парламент.

Председателят на общинския съвет Димитър Митев поясни, че сред допълнителните предложения попадат приемането на Правилника за организация  и дейността на общинския съвет, постоянните му комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Като допълнителна точка ще влезе и Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги. Друга допълнителна точка касае крайния ликвидационен баланс и доклад на Кожно-венерическия диспансер. Участието на Община Сливен в Сдружение с нестопанска цел Югоизточен регионален иновационен център по биомехатроника също ще бъде включено като допълнително предложение.

Митев посочи, че сред акцентите на утрешното заседание са План-сметката за дейностите, свързани с битовите отпадъци, както и кандидатстването на Общината с проект, касаещ  развитието на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура. Той поясни, че осъществяването на този проект ще позволи реставрирането на къщите-музеи на Хаджи Димитър, Добри Чинтулов и на Сливенския бит. В тази връзка Димитър Митев коментира, че сред точките в дневния ред е и предложението за поемане на дългосрочен общински дълг, свързан с  финансирането на този проект.

На сесията утре ще бъдат определени и възнагражденията на кмета на община Сливен и общинските съветници.

Общинските съветници ще гласуват и промяната на общинския бюджета. По този повод на днешната пресконференция присъства и председателят на Постоянната комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие Юлия Гавазова. Тя поясни, че изменението са налага от постъпилите приходи от дейностите на Сливенския симфоничен оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци. Гавазова допълни, че корекцията е необходима и заради разходи, свързани със за закупуването на спортни съоръжения и инвентар за спортна зала „Асеновец“, техника за видеонаблюдение и изграждане на осветление в няколко населени места и ремонтни дейности.

Сред точките в дневния ред са и даването на съгласие Община Сливен да кандидатства по Проект „Красива България“ за ремонт на част от сградите на Общината и Регионална библиотека „Сава Доброплодни“.

В рамките на утрешното заседание Общинският съвет ще гласува и обичайните разпоредителни сделки с недвижимо имущество, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

На пресконференцията днес присъства и председателят на Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление Керанка Стамова.