43% от българите все още не искат да се ваксинират

Снимка: Pixabay

28% от пълнолетните българи биха се ваксинирали срещу Ковид-19, докато 43% не биха се ваксинирали. Спрямо образователния статус, отчитаме, че сред висшистите делът на деклариращите, че биха се ваксинирали е по-висок. Значим е делът (29%) на тези, които не знаят или още не са решили дали биха се ваксинирали.

Това показва данни от последното проучване на „Тренд“ за нагласите на българите по отношение на ваксинирането срещу COVID-19.

Липсата на сигурност, че ваксината е безопасна (22%) и опасенията от странични ефекти (12%) са сред основните причини българите да не искат да се ваксинират. Противоречивата информация за ваксината или пък липсата на информация (9%) също се явява като причина да не се ваксинират.

42% от анкетираните са на мнение, че с появата на ваксината срещу Ковид-19, навлизаме в нов етап, в който светът овладява тази пандемия. Близо всеки трети пък е скептичен към това твърдение.

Обстоятелството, че зад разработката на ваксината срещу Ковид-19 седят едни от най-големите международни фармацевтични компании, поражда доверие във ваксината за 36% от анкетираните. 38% е делът на тези, които заявяват, че за тях това не поражда доверие.

Всеки пети (22%) одобрява идеята, хората, които нямат ваксина да бъдат ограничени в пътуването със самолети. Повече от половината (57%) обаче не одобряват тази идея.

Фактът, че публични лица и политически фигури се ваксинираха, създава повече доверие във ваксината сред всеки трети българин. Отново по-голям дял отчитаме сред скептиците – за 51% това не създава повече доверие.

Медиите остават основният канал за информиране по отношение на ваксините срещу Ковид-19 (65%). Комуникацията с близки и познати (38%) също продължава да е начин за информиране на българите по темата, следвана от социалните мрежи (28%).

Лекарите/ личните лекари също са основен източник на информация за ваксините срещу Ковид-19 (27%). Всеки десети пък споделя, че не търси информация за ваксината.