3 000 деца бяха обхванати в поредната кампания на Община Сливен за зрителен скрининг

Поредна кампания за зрителен скрининг на деца проведе Общината. Тази година тя обхвана три хиляди деца от детските ясли и градини в Сливен. Те са на възраст от 10 месеца до 7 години. Изследването с мобилен апарат се проведе по график в рамките на три месеца. То е безконтактно и с него могат да се сканират дори деца от 6-месечна възраст, които не могат да изпълняват указания. При 171 деца са установени изменения, след което са насочени към специалист. На 15 от тях се е наложило поставянето на коригиращи зрението помощни средства. Останалите деца  остават под наблюдение.

През 2021 г., след предварително проучване каква е нагласата на родителите, Община Сливен закупи мобилния апарат за диагностика на ранни зрителни увреждания при деца от 10 месеца до 7 години. Измерването се извършва за по-малко от 1 секунда. Скрининговите резултати не са диагноза, но те дават основание за по-нататъшно изследване и проследяване от офталмолог – специалист, а при необходимост и съответното оперативно и консервативно лечение.