283 деца са отпаднали от образователната система от началото на учебната 2022/23

От началото на учебната 2022/23 година до края на месец март отпадналите от образователната система деца и ученици в област Сливен са 283. Това съобщиха от областната администрация.

През учебната 2021/22 година в област Сливен от образователната система са отпаднали 774 деца. Върнатите в училище са 190, от които 49 са отпаднали повторно.

Областният управител Минчо Афузов и неговият заместник Антоний Андонов инициираха срещи, в които участваха над 50 образователни медиатори от четирите общини на област Сливен. Участниците бяха единодушни, че най-определящият фактор за отпадането на децата от учебния процес, са техните родители и единствено системната работа с родителите би променила тревожната ситуация. Голяма част от децата от уязвими и рискови групи са поверени на баби и дядовци, тъй като майките и бащите им работят в чужбина. Друг често срещан вариант е децата да заминават за кратко на гурбет с родителите си, отписвайки се от училище. След завръщането си обаче, те не се записват да учат отново, или пък престават да посещават редовно учебните занятия, което води до тежки пропуски в знанията и съответно – до допълнителна загуба на мотивация.

По време на срещите бе коментирана и разпоредбата за едногодишно прекъсване на детските надбавки при пет неизвинени отсъствия, която според образователните медиатори води до обратен ефект. Дискутирана бе и необходимостта от завишаване на наказателните санкции при установяване на съжителство с непълнолетно лице, както и по-стриктното прилагане на предвидените в закона наказания.