28 млн. лева ще струва сметосъбирането на сливналии за следващите 5 години.

На сайта на АОП (Агенция за обществени поръчки), Община Сливен е публикувала открита процедура с предмет:“Събиране и транспортиране на отпадъци; Доставка, експлоатация, поддръжка и подмяна на контейнери за отпадъци и улични кошчета; Почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на гр. Сливен; Почистване от сняг и лед на улици, тротоари и други места за обществено ползване на територията на град Сливен; Почистване на замърсени с отпадъци терени в землището на град Сливен“.

Прогнозната стойност на поръчката е 28 000 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнението и 60 месеца.

Повече подробности може да почетете на https://mun.sliven.bg/pk/1-00118-2020-002