25% от населението в Сливенско е живяло под прага на бедността пред 2021 г.

През 2021 година  25.2 процента от населението в Сливенско е живяло под прага на бедността, съобщиха от Териториалното статистическо бюро Югоизток в проучване на индикаторите за бедност и социално включване. Размерът на линията на бедност  в областта през миналата година е 422.83 лв. средномесечно на лице от домакинство.

В областта относителният дял на бедност при мъжете е 22.3, а при жените – 28.0 процента. В материални лишения живеят 29.3 процента от мъжете и 36.4 на сто от жените.

Поляризацията на населението в областта по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2021 г. показва, че най-бедните 20 на сто в областта имат 6.1 пъти по-нисък доход от най–богатите 20 процента.

Данните сочат, че над 66 хил. души, или 36.4 процента от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността, социалното разслоение и изключването от активна трудова дейност.

Източник: БТА