24лв на месец може да спести член на семейство в Сливен

През 2022 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Сливен е 6646 лв. или 554 лв месечно, като разходите през същия периода са 6364 лв. или 530 лв месечно средно на лице, съобщават от НСИ. Положителната разлика в бюджета на домакинствата в Сливен е едва 24лв на месец.

През периода 2021 – 2022 г. в област Сливен са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

  • Доходът от работна заплата в област Сливен през 2022 г. е 2587 лв. и намалява с 10.0% спрямо 2021 година;
  • Доходите от пенсии през последната година са 2925 лева. Те се увеличават с 20.9% спрямо 2021 година;
  • Доходите от самостоятелна заетост през 2022 г. са 533 лв. и се увеличават с 65.0% спрямо 2021 година;
  • Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2022 г. са 169 лева. Те се увеличават с 26.1% спрямо 2021 година.