237 лица и 103 превозни средства са проверени в хода на специализирана операция в заведения и игрални зали от полицията в Сливен

Акцията е проведена от 17 часа на 20 юни до 03,00 часа на 21 юни, с цел завишаване на контрола по спазване изискванията на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен, закона за закрила на детето, закона за частната охранителна дейност от страна на управителите, собствениците и посетителите на увеселителни и питейни заведения, както и осигуряване безопасността на участниците в абитуриентските тържества и шествия. Осъществен е контрол по Закона за движение по пътищата за ограничаване на  пътнотранспортния травматизъм.

Проверени са 16 заведения, 9 зали за хазарт, извършен е контрол на криминалния контингент и лица, склонни към извършване на противоправни деяния. Не са установени непълнолетни лица в заведения без придружител след 22,00 часа.

Не са допуснати нарушения на обществения ред и е осигурена безопасността на участниците в шествията на абитуриентите от Хуманитарна гимназия, Спортно училище и Професионална гимназия по строителство и геодезия в град Сливен.

В хода на специализираната операция са  съставени 12 акта и 10 фиша за установени нарушения на ЗДвП. 3 МПС са спрени от движение, поради технически неизправности. Връчени са 11 броя ел. фишове на обща стойност 1400 лева. Изготвени са 2 броя разпореждания и 4 броя протоколи за предупреждение по ЗМВР.

Операцията е осъществена от служители на РУ-Сливен.