23 млрд. лева произвежда сивата икономика у нас

За България делът на сивата икономика в брутния продукт към края на миналата година е около 21%, което се равнява към 23 млрд. лв. Сивата икономика в България произвежда около 23 млрд. лв, които са извън обхвата на публичните финанси и социално-осигурителната система.

Данните представи президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция на тема „Недеклариран труд и нарушаване правата на работното място“.

Недекларираният труд е най-масовият компонен на сивата икономика и води до влошаване на качеството на работните места. Секторите, които са най-силно изложени на нерегламентирани сили и недекларирана заетост са селкото стопанство, строителството и лекара промишленост.

По 400 млн. лв. губи бюджетът годишно от недекларирана заетост. Който работи на сиво и на черно все по-трудно стига до обществен ресурс, подчерта Пламен Димитров. КНСБ не иска да има никаква възможност за работодатели, които не са излезли на светло, да имат достъп до публичния ресурс.

Разпространението на недекларирания труд в България по данинте на различните изследователски изследвания е следното: 16-20% от населението са закупували недекларирани стоки и услуги, 5-10% са упражнявали недеклариран труд, 6-14% от наетите са получавали заплати в плик. 97% от недекларирания труд е от наемни работници, а само 3% от заети хора.

По данни на Международната организация по труда (МОТ) през 2016 г. повече от 61% заетите лица в световен мащаб се намират в неформалната икономика. Недекларираният труд в ЕС се полага главно от наемни работници – 62% и в по-малка степен самонаети около 37%. Недекларираният труд е по-малко разпространен в държавите с по-висок Брутен вътрешен продукт, по-модерни система на управление и с по-високи нива на доверие във властта.

„Който работи насила реже сам собствените си права и за това трябва социалните системи и предложенията, които се правят от полиците да бъдат ярко свързани с този общ принцип“, категоричен бе Пламен Димитров.

Той посочи, че в осигурителната система и пенсионната осигурителна система принципът принос-права не трябва да бъде нарушаван, независимо дали е предмет на коалиционно споразумение на някого или някой вчера е решил да преизчислява пенсиите.

„Преизчисляване на част от пенсиите е силно демотивиращо и ще напълни хората допълнително с мотивация да бъдат в недекларираната заетост и да не си плащат осигуровките върху реалната заплата“, предупреди синдикалният лидер.

От КНСБ настояват за дългосрочно и устойчиво финансиране на мерките за справяне с недекларирания труд, както и точни национални данни по темата. Хората трябва да получават доход не по-малък от гарантирания от прага на бедност, настоя Пламен Димитров.