21 март е Международен ден на хората със Синдром на Даун

Днес е ден за подкрепа от страна на всички нас към хората със Синдром на Даун.

Синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка. Всяка година в България се раждат около 100 деца с тази генетична аномалия.

Тези деца се натичат „слънчеви“ защото са усмихнати и любвеобилни. Те са деца като всички останали и имат чувства и интереси също като своите връстници. Изключително важно за тях е да бъдат подкрепяни от своите близки, за да развият уменията си.

Хората със Синдром на Даун силно се привързват към близките си и имат подчертана потребност да дават и приемат любов. Обичат да се включват в дейности с приложен характер – рисуване, моделиране, пеене, музика. Могат да водят самостоятелен живот и да придобият професионални умения.