20 ноември до 1 декември земедеските стопани ще могат да кандидатстват за de minimis

От 20 ноември до 1 декември, Общинските служби земеделие (ОСЗ) ще приемат заявления от земеделските производители подпомагане по помощта de minimis. Кандидатите трябва да развиват своята дейност в секторите „Животновъдство“, Пчеларство“ и „Растениевъдство“ . Помощта се отпуска съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316, на регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г., а при кандидатстване за тютюн се изисква регистрация като тютюнопроизводители съгласно Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за 2023 г.

Помощта се предоставя за покриване на част от разходите за изхранване на животните през зимния сезон и за осигуряване подготовката за реколта 2024 г.

Помощта de minimis се предоставя за направленията:
•    едри преживни животни;
•    дребни преживни животни;
•    коне под селекционен контрол;
•    пчелни семейства;
•   плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши);
•    оранжерийни култури (домати, краставици и пипер);
•    винени лозя  (без площите, за които е получено подпомагане по мярката за „Събиране на реколта на зелено“);
•    маслодайна роза;
•    тютюн.

Размерът на помощта за всяко стопанство ще бъде определена от МЗХ след приключване на приема на заявления за подпомагане и ще се утвърди с решение на УС на ДФ „Земеделие“. Тя не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895,75 лв.) за период от 3 последователни бюджетни години.