2 460 деца от началния етап влязоха в класните стаи, 110 доброволци помагаха при тестуването

Започна присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас в област Сливен, съобщиха от областната администрация. По данни на РУО, в класните стаи са влезли 2 640 деца, в 187 паралелки, в 35 училища.  Три от училищата  – НУФИ „Филип Кутев“ в Котел, ОУ „Христо Ботев“ в Мокрен и СУ „Аргира Жечкова“ в женския затвор са започнали присъствено обучение още на 15 ноември, тъй като в техните сгради не са били разкривани избирателни секции.

Всички деца са тествани с щадящите бързи антигенни тестове. Тествани са също техните учители – 116 души, както и 110 души от непедагогическия персонал. Съдействие при тестуването на децата са оказали 120 доброволци – 96 родители, 13 медиатори и 11 медицински специалисти. При изследванията не са доказани болни с COVID-19.

На територията на област Сливен има 69 училища, като 55 от тях са с начален етап на обучение. В 20 училища продължава обучението от разстояние, в електронна среда, тъй като не е изпълнено изискванетоза съгласие на повече от 50 % от родителите.

В областния център Сливен присъствено обучение се провежда във всички училища с начален етап, като в повечето от тях в класните стаи са се върнали всички паралелки. Онлайн обучението продължава в ОУ „Братя Миладинови“ и ОУ „Юрий Гагарин“.

Ако повече от половината родители попълнят декларации, присъствено обучение може да се въведе и в онези образователни институции, които все още са в онлайн режим.

От РУО и РЗИ напомнят, че, ако при бързите тестове на децата има положителен резултат, до 24 часа задължително следва да се направи уточняващо изследване в лаборатория, за да се отхвърли или потвърди първоначалния резултат.