19 нови жилищни сгради са въведени в експлоатация в Сливенска област

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2019 г. е 19 и спрямо съответното тримесечие на 2018 г. се увеличават със 72.7%. Жилищата в тях са 61, или с 69.4% повече спрямо съответното тримесечие на 2018 година. Спрямо предходното тримесечие броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намалява с 9.5%, а жилищата в тях се увеличават с 90.6%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в областта през третото тримесечие на 2019 г. е 6 286 кв. м, или със 111.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Жилищната площ бележи ръст (със 110.8%) и достига 4 362 кв. метра.

Спрямо предходното тримесечие е регистрирано увеличение на общата полезна площ и на жилищната площ на всички новопостроени жилища в област Сливен съответно със 139.6 и 122.2%.

Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (39.3%) през третото тримесечие на 2019 г. са три стайни.

Според конструкцията на външните стени на сградата 84.2% от новопостроените жилищни сгради са тухлени.