19 май – Ден за борба със затлъстяването

Всяка година на 19 май се отбелязва Европейският ден за борба със затлъстяването.
Началото на тази инициатива е поставено през 2009г. от Националния форум за борба
със затлъстяването във Великобритания и Белгийската асоциация на пациентите със
затлъстяване. У нас отбелязваме този ден от 2011г.
Затлъстяването е определено като „епидемията на 21-ви век“.
По данни на СЗО повече от 1 милиард души по света са със затлъстяване. От тях 650
милиона възрастни, 340 милиона юноши и 39 милиона деца.
Епидемията от затлъстяване в детска възраст е обявена от СЗО като едно от най-
сериозните предизвикателства пред общественото здраве в 21-ви век. Детското
затлъстяване и наднорменото тегло са се увеличили значително през последните четири десетилетия.
При хората с наднормено тегло се наблюдава повишен риск от сърдечно-съдови
заболявания, появата и развитието на диабет тип 2, болести, свързани с обмяната на
веществата, хипертония, атеросклероза, ставни заболявания, репродуктивни проблеми
и преждевременна смърт. Повишената консумация на храна, особено по – богатата на
калории, в съчетание с ниската физическа активност водят до негативни резултати.
Важно е да се знае, че наднорменото тегло е много сериозен здравословен проблем,
който не бива да бъде подценяван, но може да бъде контролиран.
Затлъстяването е обусловено от влиянието на три групи рискови фактори – генетични,
поведенчески и свързани с начина на живот и фактори.
Поведенческите рискови фактори – нездравословно хранене и ниска физическа
активност са с голяма тежест за развитие на затлъстяването. Причина за затлъстяване е храненето, при което се приема повече енергия, отколкото са енергийните загуби на
организма, особено при заседнал начин на живот.