19.1% от сливналии са се преброили електронно

В 0.00 ч. на 7 септември започна 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд. До 30 септември всяко лице, което се намира на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителната карта.

Към 7.00 ч. на 27 септември в област Сливен са се преброили общо 15 224 домакинства с 34 811 лица в 13 921 жилища.

Електронно преброилите се към 7.00 ч. на 27 септември в област Сливен са 19.1% спрямо населението на областта към 31.12.2020 година.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България, както и във всички държави – членки на Европейския съюз, се провежда веднъж на 10 години. Данните се използват за вземане на ефективни решения и при разпределяне на финансови ресурси в различни области на обществено-икономическия живот на страната. Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.