18 книги са издадени в Сливенско

През 2020 г. в област Сливен са издадени 18 книги с тираж 1.5 хил. бр. и 5 брошури с тираж 0.5 хил. броя, показват данни на Националния статистически институт.

В сравнение с 2019 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 40.0%, а средният тираж на една книга за областта през 2020 г. е 83 броя, като през предходната година е бил 230.

Броят на издадените заглавия на брошури се увеличава с 66.7% през отчетната година, като средният тираж на една брошура за областта е 100 броя.

В област Сливен относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.3%.

През 2020 г. е издаван 1 регионален вестник с годишен тираж 5.0 хиляди. Спрямо предходната година броят на вестниците намаляват с 50.0%, а тиражът им – с 30 хил. (86.0%).

Спрямо годишния тираж на регионалните вестници общо за страната относителният дял на област Сливен е 0.04%.