16 млади библиотекари ще получат дипломи утре

Новини Сливен образование

На 24 октомври 2023г. /вторник/, от 14:00ч., на официална церемония в
Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен участниците в
приключилия в началото на годината квалификационен курс за придобиване на
квалификация “библиотекар“ ще получат държавно признати свидетелства за
трета степен на професионална квалификация по професията, което им позволява,
съгласно ЗОБ, да работят в читалищни, училищни и др. библиотеки.
Квалификационният курс бе организиран от Центъра за професионално
обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии
– гр.София в партньорство с РБ “Сава Доброплодни“. Курсът бе с
продължителност 9 месеца и бе проведен в хибридна форма като в него взеха
участие 16 курсисти от Сливенска и Ямболска области.
Обучението по различните учебни дисциплини се проведе от хабилитирани
преподаватели от УниБИТ и висококвалифицирани специалисти от сливенската
регионална библиотека, която бе и база за провеждане на практическите
занимания по учебната програма.
За да финализират своето обучение, курсистите положиха Държавни изпити
по теория и практика на професията „Библиотекар“ по утвърдените държавни
стандарти.
Дипломите на курсистите ще бъдат връчени от проф. дфн Иванка Янкова –
директор на ЦПО към УниБИТ – София.