1423 лв. на човек са усвоените евро средства в бщина Сливен към 15 юни 2022 г.

новини сливен

Към 15 юни 2022 г. усвоените европейски средства в България надхвърлят 22 млрд. лева. Това е сумата на всички изплатени пари по проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС от началото на 2007 година, в това число и помощта за предприятията в хода на ковид кризата, включени в системата ИСУН. Най-много от тях са в столицата – над 5,1 млрд. лева. Следват областите Пловдив (над 1,2 млрд. лв.) Благоевград (1,1 млрд. лв.) и Бургас (943 млн. лв.). Като абсолютна сума пък най-малко са усвоените фондове в областите Перник, Търговище и Кюстендил (по около 160 млн. лв.).

В общинаСливен усвоените средства се равняват на 1423 лв. на човек.

В община Стара Загора сумата е 2194 лв., а в Ямобл – 1618 лв. на човек.

По-големият размер на похарчените еврофондове отразява най-вече наличието на проекти в инфраструктурата – столичното метро, пътища и магистрали, водни цикли и т.н., които по своята същност изискват повече средства. Най-големите областни проекти включват изграждане и подобрение в:

Градски транспорт – в столицата (основно метрото), Бургас, Варна, Русе, Враца;

  • Магистрали и пътища – Благоевград (АМ „Струма“), столицата (АМ „Калотина-София“); Смолян („Михалково-граница“ и „Смолян-Стойките-Широка лъка“);
  • Водни цикли и ВиК – Плевен, Добрич, Пловдив, Враца, Ямбол;
  • Третиране на битови отпадъци – столицата, Варна, Пазарджик, Благоевград;
  • Училищна инфраструктура – столицата, Бургас, Хасково, Видин, Варна;
  • Градска среда – Варна, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Велико Търново.

Изплатените средства достигат 3229 лева на човек от населението – отново най-много в столицата (3972 лв.), следвана от областите Габрово (3836 лв.), Благоевград (3814 лв.) и Враца (3169 лв.).

Прегледът на базите данни в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН и ИСУН 2020) позволява проследяване и сравнение на разходите за сметка на европейски програми по общини.

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/kolko-i-kyde-sa-izharenite-evrofondove-v-bylgariya/#ixzz7ZTResvlu