1366 лв. средна работна заплата в област Сливен за края на 2022 г. отчете официалната статистика

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 1366 лв., при 1879 лв. средна за страната. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“. В сравнение с останалите области на страната, Сливен се нарежда по този показател на 22-ро място.

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. заплатата се е увеличила със 7,5 на сто, като за обществения сектор средната месечна заплата е нараснала с 15,1 на сто (1834 лв.), а в частния се увеличава с 2 на сто, достигайки 1150 лева. През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 15,1 процента в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година.

В края на декември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са със 123 души повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те намаляват с 1,6 на сто, а в частния сектор се увеличават с 1,2 на сто. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 28,3 на сто, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15,5 на сто и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 11,2 на сто.

Най-висока средна брутна месечна заплата през посочения период получават наетите в секторите „Образование“, „Държавно управление“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.