134.4 млн. лв. са приходите от ново строителство в Сливенско

По окончателни данни през 2018 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Сливен са 146.0 млн. лв., като спрямо 2017 г. се увеличават с 54.6%.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 134.4 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 11.6 млн. лева, сочат данни на Националния статистически институт.

Приходите от сградно строителство са в размер на 65.7 млн. лева. Относителният дял на приходите от строителство на нежилищни сгради е 67.4%, а от строителство на жилищни сгради – 32.6% към общите приходи от сградно строителство.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и ремонт се увеличават с 15.9% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 57.7%, а на жилищни сгради – 42.3%.

В област Сливен приходите от гражданско строителство са 80.3 млн. лв. и се увеличават с 90.4% спрямо 2017 година. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове” – 77.2%, следван от „Други” – 11.6%.