13 читалища получават общинска субсидия на първата сесия за 2022 г.

За четвърта поредна година Община Сливен отпуска субсидия за дейността на народните читалища. Тя е в размер на 30 хил. лв. На първата за тази година сесия, одобрение получиха проектите на 13 културни средища. Това стана ясно на днешното Общо събрание на Комисията за разпределение на държавната и общинска субсидии на народните читалища от община Сливен. В него участваха зам.-кметът и председател на комисията – Пепа Чиликова, общинският съветник и член на междуведомствената комисия – Дора Ескидарова и представители на народните читалища.

В хода на събранието бяха разгледани и оценявани всички постъпили проектни предложения. Общо 19 културни средища са кандидатствали с проекти за финансиране на различни инициативи. Те са свързани с организиране на фотоизложба, концертни прояви, събори, летни работилници за деца, отбелязване на годишнини и др. Общата сума на средствата, които ще бъдат разпределени сред одобрените кандидати възлиза на близо 13 хил. лв. Остатъкът от общата сума, предвидена в субсидията, ще бъде причислен за следващата сесия. Проектите, които не получиха одобрение, бяха отложени за преразглеждане за следващия  етап.

Решението за финансово стимулиране на културните средища бе взето през 2019 г. по идея на кмета Стефан Радев. Така според него финансовата подкрепа ще отвори повече възможности пред читалищата за развитие и творческо мислене. На днешното събрание беше обявен и срокът за подаване на проекти за отпускане на общинска субсидия за втората сесия на тази година.