119-години от Илинденско-преображенската епопея: 26 000 въстаници удържат два месеца срещу 350 000 султанска войска

На 2 август се навършват 119 години от началото на Илинденско-Преображенското въстание. То е резултат на острата реакция от страна на българския народ на решението на Великите сили (Великобритания, Австро-Унгария, Русия, Франция, Германия, Италия) областите Македония и Южна Тракия да останат в пределите на Османската империя след края на Руско-турската война, довела до Освобождението на България. Борбата срещу това решение, взето по време на Берлинския конгрес от 1878 година, придобива организиран характер със създаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) в Солун и гъста мрежа от революционни комитети на тамошното българско население, припомня БНР.

През 1903 г., 10 години след своето създаване, Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) решава, че е настъпило времето за въстание срещу Отоманската империя. След спорове между водачите дали въстанието да се води като партизанска война, както иска Гоце Делчев, се налага мнението за перманентно повдигане на целия народ.

Първи и масово въстава Битолският революционен окръг, после са обхванати Леринско, Костурско, Охридско и Кичевско (днес в границите на Северна Македония).

В Крушево е обявена република, в чието управление са поканени да се включат представители на всяка една етнорелигиозна общност в града – българска, гръкоманска и влашка. Макар да просъществува едва 10 дни – от 3 до 13 август 1903 г. тя е считана за най-големия успех на въстанието.

Революционното движение се разраства в Солунски окръг към Струмица и в Скопско.

На 18 август – Преображение, пламва въстанието на българите в Одринска Тракия.

Последен се включва Серски окръг (днес територията му е в границите на две държави – България и Гърция) – на 27 септември – Кръстовден.

На 17 септември 1903 г. щабът на въстанието моли София да обяви война на Турция. Под натиска на Великите сили и заплахата за нападение от съседите, България, която не е готова за война, изразява само дипломатически протести срещу насилията над въстаналото българско население.

За два месеца над 26 000 въстаници водят в Македония и Тракия 289 сражения срещу 350 000 султанска войска. Жертвите са огромни. Изгорени са над 200 села и градчета. В България бягат над 30 000 души.

В знаменитата книга „Освободителните борби на Македония“ участникът във въстанието Христо Силянов пише: „Въстанието в Битолско и Одринско беше масово. Целият народ се вдигна на крак и свърза съдбата си – живот, имот и чест – с изхода на борбата. Никое друго въстание на Балканите не струва в толкова късо време толкова много опустошения и невинни човешки жертви. В лицето на въстаналите македонци Турция виждаше най-завършеното въплъщение на българското бунтарство. Ето защо Илинденският подвиг е не само най-висшата точка на борческо напрежение в Македония, но и изкупителна дан на общия български стремеж към свобода.“

Годишнината от тези исторически събития е повод цяла България да се прекланя пред подвига на радетелите за свободен живот – на много места в страната ще бъдат организирани чествания и поднесени венци.