115 607 души в Сливенско се оперделят като българи, ромите са над 23 000

В област Сливен българската етническа група обхваща 115 607 души, или 74.0 процента от хората, отговорили на въпрос за етническа принадлежност. Това сочат данните от Националното преброяване през 2021 година, представени от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“.  Към ромската етническа група са се самоопределили 23 918, или 15.3 процента, към третия по численост турски етнос са се самоопределили 13 217, или 8.5 на сто, другите етнически групи включват 1861 души, или 1.2 процента.

С течение на времето населението с българско етническо самоопределение се е урбанизирало значително повече в сравнение с другите две етнически групи, сочи изследването. Към 7 септември 2021 г. в градовете на област Сливен живеят 71.5 на сто от българския, 45.3 процента от ромския и 41.3 на сто от турския етнос. 

Характерният за последните десетилетия процес на застаряване на населението засяга в най-голяма степен лицата от българската етническа общност. В област Сливен при тази група делът на населението на 65 и повече навършени години е – 27.7 процента, при 15.3 на сто и 5.0 на сто съответно за турската и ромската етническа група. Най-висок е делът на младото население (0 – 14 навършени години) при ромите – 31.8 процента, по-малък е делът на младите при турската етническа група -16.3 процента и най-нисък е този дял при българската общност – 11.5 на сто.

В областта хората, самоопределили се към християнско вероизповедание, са 10 3380, или 67.9 на сто от отговорилите на въпроса. Сред тях преобладават източноправославните християни – 95 560, или 92.4 процента, следват хората с протестантско вероизповедание – 6 988 (6.8 на сто), католическо – 148 (0.1процента) и 38 са посочили арменско апостолическо вероизповедание. Мюсюлманско вероизповедание са посочили 11 341 души или 7.4 процента, юдейско – 21, а други вероизповедания изповядват 79 лица. Десет процента са отговорили, че нямат вероизповедание.

В преброяването в област Сливен през 2021 година се включиха 611 преброители и 195 контрольори, припомни за БТА Сребрина Ганушева от Териториалното статистическо бюро „Югоизток“. Отчетен бе слаб интерес към онлайн преброяването, като преброилите се електронно лица в областта са 39 093 или 21,4 на сто.