11 села, 6 училища и 5 детски градини от община Сливен са с одобрени проекти по ПУДООС

11 населени места, 6 училища и 5 детски градини от община Сливен получават финансиране по проекти от обявения конкурс от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. Той се осъществява в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“, като приемът на конкурсните проекти на общини, кметства, училища, детски градини и др., стартира през месец ноември 2020 г.

Сред населените места, които ще получат финансиране в размер до 10 хил. лв., са Бинкос, Николаево, Селиминово и Желю войвода. Там се предвижда изграждане на спортни площадки с фитнес уреди на открито. Одобрени са проекти също на Блатец и Струпец, където предстои изграждане на детски площадки на открито. И още – в Младово – спортна площадка, а в Малко Чочовени – възстановяване и озеленяване на зона за отдих и изграждане на спортна площадка на открито. В Новачево ще бъде изградена зона за отдих, а в Самуилово и Ковачите ще бъдат изградени детски площадки. Село  Бяла  получава финансиране по проект „Обичам природата и аз участвам“.

Проекти  с екологична насоченост  и изграждане на изнесени кътове ще реализират шест училища на територията на община Сливен. Това са ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Камен,  ОУ „Христо Ботев“ в с. Самуилово, ПГЕЕ „Мария Кюри“ и НУ „Васил Левски“ в Сливен, ОУ „Братя Миладинови“ в с. Злати войвода и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в с. Сотиря.

Средства ще получат и няколко детски градини, участвали с проекти за екологичното възпитание сред децата. Те са ДГ „Диляна“ в с. Трапоклово, целодневната група в Горно Александрово и предучилищна група в детската градина в с. Глушник, които са също към детската градина в Трапоклово, детските градини „Надежда“, „Детство“ и „Елица“ в Сливен  и ДГ „Минзухар“, с. Крушаре. Одобрените проекти от училищата и детските градини ще бъдат финансирани със суми до 5 хил. лв.