10% ръст на работната заплата в Сливенско през второто тримесечие на 2022 г., средната е 1267 лв.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2022 г. е 1267 лв., при 1730 лв. средна за страната. Това съобщиха от териториалното статистическо бюро „Югоизток“. В сравнение с останалите области на страната областта се нарежда по този показател на 22-ро място.

През второто тримесечие на т.г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 10,7 процента, като за обществения сектор средната месечна заплата бележи ръст с 11,6 на сто и достига 1593 лв., а в частния се увеличава с 10 процента, достигайки 1121 лева.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Образование“, „Държавно управление” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

За периода наетите в областта достигат 36,6 хиляди, като по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29,1 процента, „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15,3 на сто и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 10,9 процента.