1 256 са първокласниците в община Сливен тази година

 1 256 деца от община Сливен ще бъдат в първи клас тази година. 99 процента от тях са приети още при първото класиране, по първо желание. Общо паралелките с първокласници са 60, като 41 са в града, а 19 – в населените места. Всички начални паралелки ще бъдат на едносменен режим, с изключение на ОУ „Братя Миладинови“ и 3 и 4 клас на НУ „Васил Левски“.

„За училище „Братя Миладинови“ сме поискали сградата на бившия техникум по машиностроене. Идеята ни е да я възстановим и превърнем в действащо училище, където да учат по-големите класове, а по-малките ученици да останат в „Братя Миладинови“, за да може да всички да учат на една смяна“, каза кметът Стефан Радев. В училище „Васил Левски“ ще се извърши разширяване при необходимост, но то ще отпадне, ако се задържи тенденцията с намаляване на броя на паралелките.

 Четиригодишните деца, които подлежат на задължително предучилищно образование на територията на общината, са 1 566.  Освен в детските градини, то може да се осъществява и в училищата с подходящи условия за това или само, ако в населеното място няма детска градина. За община Сливен това са селата Тополчане, Чинтулово, Селиминово, където предстои да бъдат изградени детски градини. В община Сливен функционират 27 детски градини, от които 14  градски и 13 в селата и гр. Кермен. Поради големия брой деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, са създадени подготвителни групи в ОУ „Юрий Гагарин“  и ОУ „ Братя Миладинови“.

Четири училища в Сливен ще започнат учебната година с изцяло обновени дворни пространства и спортни площадки – „Христо Ботев“, „П. Яворов“, „Константин Константинов“ и ППМГ „Д. Чинтулов“. За повишаване сигурността на децата на пътя Община Сливен освежава маркировката и пешеходните пътеки в града и около училищата.