Училищни футболни финали ще се играят в кв. „Речица”

Отборите на селата Желю войвода, Блатец, Самуилово и кв. „Речица”  са финалисти в Пролетния футболен турнир за училищата в селата от община Сливен, гр. Кермен и кв. „Речица”. Финалните срещи ще играят победителите от трите зони и отборът с най-добри показатели, който не се е класирал в зоналните надпревари. Те ще се проведат на 30 април от 14 часа на спортната площадка в кв. „Речица”.  

Общият награден фонд на инициативата, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, е 600 лв. Във футболната надпревара се включиха деца от V до VІІ клас, разпределени в 13 училищни отбора.

През миналата година отборите получиха спортни екипи, осигурени по Програмата за превенция на противообществените прояви на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Сливен.

Пресцентър на общината