Отборът на ,,Речица” завоюва първото място на Есенния футболен турнир

Финалът на Петия есенен футболен турнир за училищата в населените места на община Сливен се проведе вчера. На площадката до зала ,,Асеновец” сили премериха училищните отбори  от селата Самуилово, Гавраилово, Тополчане и кв. „Речица“. Малко по-късно се състоя и официалното награждаване. Купите и наградите на финалистите връчи заместник – кметът Пепа Чиликова. Тя поздрави всички участници в турнира за усилията и подготовката, която са положили.

Първото място завоюва отборът на кв. ,,Речица”, следван от отбора на село Тополчане. Третото място остана за отбора на село Самуилово, а на четвърто място се класира училищния отбор на село Гавраилово.

В турнира се включиха общо 12 отбора от училища в населените места от общината.

Организаторите са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Сливен.