ВиК – Сливен подпомага спортния клуб по ориентиране

С официално писмо до ръководството на ВиК – Сливен, спортният клуб по ориентиране „Сини камъни“ изразява благодарност на водното дружество за оказаната помощ и подкрепа при организацията и провеждането на състезанието по ориентиране 3 – 0- days. Според ръководството на клуба, с традиционната си подкрепа, ВиК има съществен принос за популяризирането и постигането на добри резултати на сливенския спортен клуб.

За втора поредна година водното дружество осигурява безвъзмездно на сливенския клуб по ориентиране агрегат за електрическа енергия за захранване на лагерите на спортистите, каза началникът на район Сливен във водното дружество Милен Павлов. За последното  състезание в района на селата Нейково и Катунище, ВиК – Сливен отново е доставило в Катунище агрегат, за нуждите на клуба и неговия лагер.