Задълбочават се деловите контакти с Република Молдова

От 18 до 20 юли 2014 г. в Република Молдова се проведе международна работна среща с участието на неправителствените организации Търговско-промишлена палата (Сливен), Свети Георги Победоносец (Сливен), Екоцентрик (София), Институт за регионални изследвания и анализи (Сливен) и Българската община в Република Молдова.

Цел на срещата беше обсъждането на общ трансграничен регионален модел за сътрудничество на основата на Черноморската икономическа зона и Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн”.

Предложенията от българска страна бяха да се формира институционална рамка чрез създаването на Център за работа с бесарабско-таврийската диаспора, който да функционира в Сливен, както и на обща социално-икономическа зона, обхващаща Югоизточен планов регион (България), Южна Молдова и Южна Украйна.

В резултат на ефективните дебати бяха подписани Споразумения за сътрудничество между неправителствени организации и бе постигнато принципно съгласие за работна среща между ТПП – Сливен и представители на молдовския и украинския бизнес. 

Източник: Българска търговско-промишлена палата