Форум под надслов „Не ти е нужна причина, за да помагаш на хората“ събра ученици и социални институции от Сливен

По случай Световния ден на социалната работа днес в зала „Май“ се проведе форум под надслов „Не ти е нужна причина, за да помагаш на хората“.

Гости на срещата бяха директори и представители от различни социални институции и фондации в града.

Чрез дискусия те представиха широкия обхват и спецификите, свързани с професията на социалния работник, както и професионалните и етични стандарти, които спазват. Пред ученици от основните училища в Сливен те  споделиха още своя опит и впечатления, натрупани през годините от работата си в социалната сфера.

Форумът продължи с награждаване на победителите от конкурса за есе, посветен на смисъла и идеята на социалната работа.

Срещата завърши с музикален поздрав от учениците от група ,,Монолог” при Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”.

Организатори са Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Сливен.