Граждани на Сливен поставиха проблемите си пред ръководството на Община Сливен

Десетки граждани на Сливен поставиха проблемите си пред общинското ръководство в приемния ден. На заместник-кмета Пепа Чиликова бяха отправени  запитвания от социален характер. Заместник-кметът Румен Иванов се запозна с въпроси, свързани с благоустрояването и инфраструктурата. От секретаря на Община Сливен Валя Радева беше поискано съдействие за настаняване в общински жилища. Кметът, заместник-кметовете и секретарят на Общината имат приемен ден всеки първи четвъртък от месеца.

Записването става два дни преди това – във вторник от 8.30 часа в Центъра за административно обслужване на гражданите.

Жалби и сигнали се приемат и по електронна поща.