62 жилищни сгради са включени в Националната програма за енергийна ефективност

По Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са извършени и ще бъдат направени ремонти на 62 блока в Сливенска област, съобщи областният управител Чавдар Божурски. Извършеният през последните месеци контрол е бил свързан с работата на общинската администрация в Сливен по програмата, тъй като дейността по нея в общините в Нова Загора и Твърдица е приключила.  При проверките на две от обществените поръчки за инженеринг на три сгради бе установено, че са надхвърлени референтните стойности.  В резултат на това общината прекрати своевременно процедурата и публикува нови обявления с необходимите корекции. Според правилата на програмата, ако при сключването на договора с изпълнителя общината надхвърли максималната или референтна  стойност, разликата трябва да бъде платена от собствения й бюджет.
Към момента сключените 62 договора за финансиране по програмата са разпределени, както следва:
В община Нова Загора са приключили дейностите и са въведени в експлоатация 11 жилищни сгради. Общата стойност на разплатените дейности по обследването, строителния и инвеститорския надзор и строително-монтажните работи възлиза на 9 724 170 лева.
В община Твърдица са санирани и са въведени в експлоатация 2 жилищни сгради за 3 070 000 лева.
В община Сливен по програмата ще бъдат обновени 49 сгради.  За 12 от тях са проведени процедурите за избор на изпълнител и са сключени договори за 11 925 392 лева. От тази сума строително-монтажните работи възлизат на 8 907 204 лева за 12-те обекта, по които вече се работи.