Наредба на МОН с промени за приема в първи клас

В бр. 77 от 26.09.2017 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на Министерството на образованието и науката. Необходимостта от синхронизиране на нормативните актове налага изменения и допълнения в Наредбата за приемането на ученици в първи клас на общинските училища на територията на общината. Проектът е публикуван на 13 януари в сайта на Общински съвет-Сливен за публично обсъждане. Мнения и предложения могат да се изпращат в 30-дневен срок на e-mail: kmet@sliven.bg