Поради замътване на яз. Асеновец от дъжда, Сливен се водоснабдява с помпи

Водоснабдяването на Сливен от яз. Асеновец е прекратено, поради замътването на водите му, причинено от обилния дъжд. От ръководството на ВиК – Сливен съобщиха, че в момента областният град се захранва с вода от терасите на Тунджа, с три помпени станции, които работят денонощно. Качеството на водата е в определените норми. Водоподаването към Сливен с помпажни агрегати ще продължи дотогава, докато замътването на водата в язовира се изчисти.

След сушавото лято, обилният валеж е повишил нивото в язовира с 1 200 000 куб. метра. В момента водният обем на сливенския водоизточник е 14 400 000 куб. м., при максимален капацитет 28 милиона куб. метра.