Специализирани операции на пътя и контрол в заведенията за Студентския празник

ОДМВР-Сливен предприема мерки във връзка с  предстоящия студентски празник - 8 декември и свързаните с него прояви за  осигуряване на нормалното им протичане, опазването на обществения ред, противодействието на престъпността и гарантиране на пътната безопасност.  

Проведени  са срещи за предприемане на съвместни мерки с органите на местното самоуправление и местната администрация. Предприеити са  проверки на питейни и увеселителни заведения. Създадена е организация при необходимост да се взаимодействие с териториалните структури па Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и други компетентни държавни институции. Проведени са срещи с ръководителите на частни охранителни фирми в местата, където се очаква да се състоят празнични мероприятия, с оглед подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обекти и за своевременен обмен на информация с териториалните полицейски структури. Ще бъде завишен контролът над общоопасните средства, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Полицейско присъствие ще има в районите на обектите, където ще се провеждат мероприятията - питейни и увеселителни заведения.

Сектор «Пътна полиция» планира  провеждане на специализирани полицейски операции в дните 06, 07, 08 и 09.12.2017 г., на територията на областта, като особено внимание ще се обърне на контрола за употреба на алкохол, наркотични и упойващи вещества, неправоспособност и на водачите, управляващи технически неизправни МПС.