ВиК – Сливен започна работа и с ромите от с. Тополчане

В ромската махала на с. Тополчане вчера се проведе среща между ръководството на ВиК – Сливен и потребителите на водни услуги от ромската махала. Срещата е част от инициативата на водното дружество в Сливен за работа с ромите, за разясняване на основни правила в отношенията му с потребителите на вода от ромските махали. В разговора с ромите се включи и кметът на Тополчане Петър Илиев.

Пред присъстващите в евангелската църква до спортното игрище в ромския квартал на Тополчане, управителят на ВиК – Сливен инж. Севдалин Рашев каза, че идеята е да се възстановят полезните връзки между водното дружество и потребителите от ромския квартал.

Като цяло, дълговете на Тополчане съм водния оператор възлизат на 200 000 лева. 142-ма са абонатите от ромската махала, но към всяка партида има по няколко нерегламентирани отклонения за други домакинства, което води до неразбирателство между потребителите и липса на плащания към оператора.

От ВиК – Сливен поеха ангажимент в следващия месец да се уточнят всички потребители на водни услуги, на които да се осигури достатъчен дебит.

Следващата стъпка ще бъде поставяне на водомери и съответно заплащане на изразходените количества от страна на потребителите. В противен случай ще бъде предприето спиране на водоподаването на некоректните платци.

Пасторът от ромската махала Слав Славов пое ангажимент да съдейства доброволно на служителите на ВиК – Сливен за описването на потребителите на вода, както и на последващите действия за уточняване на техните права и задължения.

Двете страни се договориха за провеждане на следваща среща, за отчитане на резултата от предприетите мерки. Тополчане е второто село след Крушаре, където се провежда инициативата на ВиК – Сливен за работа с ромите.