Става все по-тежко за общините. Сливен с един най-високи местни данъци в страната.

Към повишаване на ключови данъци прибягват все повече общини заради състоянието на общинските бюджети и отказът на централната власт от фискална децентрализация, а Сливен е едни от примерите в това отношение, показва изследване Института за пазарна икономика /ИПИ/ за периода 2012-2017 г.

През 2016 г. местните данъци в област Сливен чувствително се покачват и стават едни от най-високите в страната.

Данъчната ставка върху нежилищните имоти на юридическите лица се покачва от 1,86 до 2,92‰ през 2016 г., което е най-високото ниво за последните четири години и с над 1‰ по-високо от средната ставка за страната. Причината за резкия ръст е покачването на данъка в три от четирите общини на областта, като най-бързо се покачва данъкът в община Сливен – от 1,9 на 3,2‰.

През 2016 г. данъчната ставка върху превозните средства и леките автомобили достига най-високото отчетено ниво – 1,47 лв./kW.

Средната такса за битови отпадъци на общините от областта също нараства през 2016 г., като достига 3,27‰. Размерът на данъка за прехвърляне на собственост се повишава за

първи път през последните пет години и достига 2,79% при средно 2,47%.

В периода 2012-2017 г. ИПИ провежда 6 отделни годишни изследвания на нивата на местните данъци и такси, като следи:

  • данък върху недвижимите имоти - нежилищни имоти на юридически лица (‰)
  • данък върху превозните средства и леките автомобили – с мощност от 74 kW до 110 kW (лв./kW)
  • годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. търговска площ – при най-добро местонахождение на обекта (лв./кв.м.)
  • данък за прехвърляне на собственост (‰)

Резултатите от последното проучване са недвусмислени: местните данъци продължават да нарастват, като случаите на регистрирано увеличение през 2017 г. са 62, а намаленията - едва 8.

Общо за периода 2013-2016 г. са регистрирни 210 случаи на увеличения и 50 случаи на намаления на тези четири данъка. Събраните от ИПИ данни покриват над 80% от общините и дават достатъчно добра представа за промените в основни данъци и такси на местно ниво.

Защо изведнъж всички общини вдигат данъците?

Основната част от увеличенията се налагат поради финансовата немощ на българските общини вследствие на отказа на централната власт да предприеме реални стъпки в посока финансова децентрализация. През 2016 г. приходите на местните власти като съотношение към БВП у нас достигат едва 7% при средно 15.6% за ЕС.

Необходимостта от осигуряване на съфинансиране на европейски проекти и важността на последните като източник на капиталови разходи доведоха до теглене на заеми и трупане на дългове. Префинансирането и съфинансирането по европейски програми се яви като допълнително бреме за общините наред с поредни години на дефицити и пословично ниска събираемост на данъци от по принцип лесно прогнозируеми и проследими източници на собствени средства. Общините имат ограничена възможност за привличането на допълнителни средства, а последното е необходимо, дори да е единствено заради наложения от МФ механизъм за оздравяване на закъсали общини.

Самият факт, че болшинството от промените са в посока “нагоре”, показва ясно, че цялото упражнение е следствие от инертни опити за пълнене на бюджетни дупки и няма нищо общо с концепции като “данъчна конкуренция” или “данъчна политика”.

Според ИПИ преотстъпването на част или всички постъпления от данък общ доход обратно към общините на принципа “парите следват личната карта” е най-простият и лесно приложим модел за истинска промяна във финансовата самостоятелност на местните власти.

Дебатът за реална децентрализация и прехвърляне на част от приходите от преките данъци обратно към общините може да не е особено актуална тема, но действията на местните власти показват, че е реален проблем.

Сливен Нюз