Ямболско екодвижение с призив към общинските съветници на Сливен

На редакционната поща получихме призив до общинските съветници от Сливен, изпратено от Движение с екологична насоченост – Ямбол. То касае точка 9 от дневния ред на утрешната сесия на Общинския съвет. Самото предложение е входирано от кмета Кольо Милев и се отнася до упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на неверифицирани разходи по ДБФП 5112122-5-71 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза”, одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец, Левски, Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, по приоритетна ос 2„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

Целия текст на предложението можете да видите на сайта на Общинския съвет:

виж тук

Ето и текста на призива на екодвижението:

„До общинските съветници от община Сливен във връзка с проекторешение за Издаване на запис на заповед от община Сливен, в полза на Община Ямбол за обезпечаване на 100% финансова санкция по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С 008/17.10.2012 г. за изпълнението на проект DIR-5112122-5-71 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол – „Първа Фаза”. 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК,

Преди да гласувате по предложеното Ви проекторешение за издаване на запис на заповед в полза на община Ямбол Ви призоваваме да разсъдите по следните въпроси:

1. Вие кога бихте разписали запис на заповед? Само, когато вземате кредит от друго лице или банка, нали? Защото така му гарантирате безпрекословно, че ще му върнете парите!

ДАВАЛА ЛИ Е ОБЩИНА ЯМБОЛ ПАРИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ПО ПРОЕКТА ЗА СМЕТИЩЕТО, ЧЕ ДА АНГАЖИРАТЕ ВСИЧКИ СВОИ ИЗБИРАТЕЛИ ДА Й ПЛАТЯТ НАД СЕДЕМ МИЛИОН ЛЕВА? НЕ, НЕ Е ДАВАЛА!

2. Какви са причините кметът на община Ямбол да твърди, че има вероятност по този проект да бъдат наложени финансови санкции от Европейската комисия и затова да иска от нашите данъци да му бъдат гарантирани парите за разширяването на сметището?

С ТОВА ЯМБОЛСКИЯТ КМЕТ САМ ПРИЗНАВА НЕОСПОРИМИЯ ФАКТ, ЧЕ В ОБЩИНА ЯМБОЛ СА ДОПУСНАЛИ КУП НАРУШЕНИЯ ПО ПРОЕКТА, КОЕТО – ДА НЕ СЕ ЛЪЖЕМ – ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЯМА ДА БЪДАТ ОТПУСНАТИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ. ЗАТОВА НЕ Е ЛИ ПО-ДОБРЕ РАБОТАТА ПО ТОЗИ ПРОЕКТ ДА СПРЕ СЕГА, ВМЕСТО ДА ДАВАМЕ ОЩЕ ПАРИ, ПРИ ТОВА ПАРИ, КОИТО УВРЕЖДАТ НАШЕТО ЗДРАВЕ И ПРИРОДА?

3. Община Сливен е самостоятелна община и Вие, като общински съветници, решавате съдбите на нейните жители, включително и колко данъци да им събирате. Но същите тези данъци плащате и Вие самите.

ЩЕ ПЛАЩАТЕ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ТЕЗИ СЕДЕМ МИЛИОНА!

И Вие като всички жители на община Сливен искате улицата пред дома Ви да е асфалтирана, осветена…

ОТКЪДЕ ЩЕ БЪДАТ ПЛАТЕНИ ТЕЗИ СЕДЕМ МИЛИОНА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ – ОТ ДАНЪЦИТЕ НА ХОРАТА, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА СТРОИТЕЛСТВО! НЯМА ОТКЪДЕ ДРУГАДЕ! С ЕДНА ДУМА ЩЕ БЛОКИРАТЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО В ОБЩИНАТА НАЙ-МАЛКО ЗА ЕДНА ГОДИНА!

ГЛАСУВАНО ВИ Е ДОВЕРИЕ, НЕ ЗАГРОБВАЙТЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН С ДЪЛГОВЕ ЗА БОКЛУЦИ!”