Да продаваш на инат

За шести път предложението за продажба на близо 5 хиляди декара гора край Раково влиза на сесия на Общинския съвет. За разлика от преди, този път предложението ще бъде гласувано на извънредна сесия на 19 март. 

Извънредната сесия се свиква чрез подписка от 17 общински съветници, от които 10 от БСП, и съветници от коалиция „Съюз за Сливен”, „Атака” и др. 

Всичко това се случва на фона на наложения наскоро мораториум за сеч и дърводобив от страна на държавата и десетките сигнали за незаконна сеч, включително и от общинския горски фонд, както и на масови граждански инициативи срещу унищожението на българската гора. 

Питаме: кое е извънредното в продажбата на общинска гора, че се налага свикването на нарочна сесия? Обикновено извънредни сесии се свикват при вземане на решения, свързани с конкретни казуси, които не търпят отлагане, или със спазване на срокове, при нарушаването на които общината би претърпяла някакви щети. 

В случая няма нито срокове, нито някакъв елемент на неотложност. Промяна в обстоятелствата по предложението от първоначалния му вид също няма. Няма и яснота за конкретния инвеститор, който иска да купи гората, нито за неговите намерения. Ако все пак общината търси по-добър стопанин на горите си, тя би следвало да постави конкретни и ясни условия и да обяви конкурс, след което да съблюдава строго спазването на конкурсните условия. В този случай общината просто продава горите, а бъдещето им ще зависи от добросъвестността на купувача, който и да е той.    

Както споменахме вече, промяна в текста на предложението за продажба няма. Друга промяна обаче прави впечатление – в броя на гласувалите общински съветници. Странно защо и незнайно с каква мотивация, съветници, гласували 4 поредни пъти „Против”, си промениха вота и гласуваха „За” на петия път, а в  последствие се явиха инициатори на подписката за извънредна сесия. 

Въпреки че общественото недоволство от предложението за продажба на горите непрекъснато расте, общинските съветници като че ли на инат искат да продадат гората.