,,Европейският базов доход” е приоритет на социалдемократите

Мечтата на българския народ за живот с европейски еквивалент, за съжаление го отведе до унизителната позиция на донор на евтина работна ръка и масов потребител на некачествени  стоки и храни, наложени на пазара от  уж коректните ни партньори на Запад. Реалните резултати от провежданите брюкселски политики, днес защитават интересите на отделни държави, а така желаната глобализация и единната европейска общност, към  която се стремим всички от Стария континент, стигна отново старата нова схема -  първа скорост за богати, втора скорост за бедни.  

За жалост  позицията, в която е поставена, България днес не предлага никакви перспективи на своите граждани и логично те търсят реализация и по–висок стандарт извън страната. Днес, поставена под натиска на ,,либералното” икономическо робство България изнемогва, изпълнявайки задълженията си на  държава членка на ЕС. Тук е поставен въпроса за баланса и респективно какви са правата и ползите от нашето участие в този съюз.  Неравнопоставеността на страните членки и явната дискриминация спрямо източния блок, разделя народите и това неминуемо провокира дебати за  бъдещето на Европейския съюз.

Естествено появилите се крайни националистически настроения, нерегламентираната миграция, налагаща чужди култури и ценности, безработицата и гладът,  могат  да бъдат решени чрез идеята за Европейски базов доход /ЕБД/, разработвана в последните години от заместник председателя на БСДП Емил Емилов. За разлика от широко коментираният и неуспешно експериментиран  Безусловен базав доход/ББД/,  ЕБД  има за цел да изравни драстично разминаващия се социален минимум между източно- и западно-европейците. ЕБД глобално ще реши редица фундаментални проблеми, засягащи Европейския съюз, равнопоставяйки всеки един европейски гражданин, разбира се при определени условия и правила.

Равният екзистенцминимум полага здрава основа за индивидуално развитие и осигурява нахранен, образован и квалифициран човешки ресурс. Еднаквият старт слага рамо до рамо германеца, французина и българина в правата им за достоен живот и обезмисля вътрешно-икономическата миграция.  Базовата сигурност на всеки гражданин, провокира неговата инициативност. ЕБД се явява инструмент, стимулиращ  малкия и средния бизнес, като ограничава възможността за експлоатация и поставя олигархията в тежката ситуация на губещ. Финансовата стабилност на индивида се стимулира и това предполага уседналост на семейството, „съживяване” на обезлюдените райони, както и увеличаване на прираста на населението.

Да не забравяме и изискването за минимално образование, което значително ще облекчи  социалните системи, на които разчитат не само болните и възрастните, но и тази част от обществото, която незаслужено се възползва от нея. Необходими са определени правила за придобиване статут на европейски гражданин, като полагане на изпит за минимално ниво на съответния език в държавата, в която желае мигранта да остане. Това ще регламентира пребиваването в съответната държава и ще гарантира бъдещето на европейските ценности и борбата с ,,неолиберализма”, подкопаващ традициите, историята и бъдещето на единна християнска Европа.

Социалдемократите вярваме, че Европейският базов доход е необходим инструмент, осигуряващ  бъдещето на  европейската общност, изживяваща закономерно своята „криза на средната възраст” и се надяваме  мъдростта и разума да надделеят над бурните страсти. Да намерим сили всички да продължим по пътя към единна Европа, уважавайки индивидуалностите, историята и традициите си, без да унижаваме никого, осигурявайки на всички ни еднакви права за живот.