Атанас Зафиров: Новият начин за определяне на заплатите на военните крие рискове

Това коментира за ДУМА членът на ИБ на БСП Атанас Зафиров. Промяната е заложена в Закона за отбраната и въоръжените сили и ще бъде въведена от 1 януари 2019 г. Тя предвижда заплащането на хората под пагон да зависи освен от образованието, и от натоварването и различните изисквания за отделните длъжности. В момента заплатите се формират на база военното звание и степента в обхвата на военното звание. Промените предвиждат да се оптимизират възможностите за попълване на длъжности за военнослужещи, за които се изисква допълнителен образователен ценз, квалификация, професионален опит и др. Мотивите на военното министерство са, че чрез измененията ще се преодолее кадровият колапс в армията. За целта до края на годината трябва да бъде въведен нов Класификатор за длъжностите във въоръжените сили, като е предвидено за съществуващите 21 звания да бъдат определени 99 длъжностни нива. В момента над 5000 места във въоръжените сили са незаети, като най-сериозен е недостигът на войници.
Промените в закона са правени на тъмно, заяви Зафиров. Всяко необмислено пипане в системата ще предизвика лавина от проблеми, категоричен е той. Зафиров обясни, че докато не се променят коефициентите, по които формират заплатите на войниците, сержантите и офицерите, нищо няма да се промени. "Всъщност с измененията само се заменя едно наименование с друго, без да се постига съществена промяна с размера на трудовото възнаграждение. Най-много да има разлика от 5 до 10 лева. Според него обаче промяната в системата на заплащане може да доведе до субективизъм и напрежение в системата, защото на едни военни заплатите могат да скочат много, а на други да се понижат значително. Практиката показва, че дори минимално увеличение на трудовото възнаграждение води до нажежаване на атмосферата между военните по поделенията и служителите в администрацията. Има опасност обаче законова промяна да развърже ръцете на политическото ръководство и кадровиците, които да подходят субективно при определянето на заплатите", категоричен е Зафиров.