Дамян Дамянов за Ботев: Българио, майко, горд съм до сълзи, че раждаш луди поети!

Само поетът и лудия могат

само със двеста другари

голи да влязат във живия огън

и крепост с глава да събарят.

Само поетът и лудият дръзват

С юмрук да трошат вековете!

Българио, майко, горд съм до сълзи,

Че раждаш и „луди“ поети!